TaxiVIP

0916.189.886
Đặt xe Online

Bảng giá tuyến Hà Nội Nội Bài

(Giá đã bao gồm phí cầu phà, bến bãi và hoá đơn VAT)

Hạng xe Hà Nội - Nội Bài Nội Bài - Hà Nội Cước phụ trội (đ/km) *
4 Chỗ 200.000đ 280.000đ +9.500đ
5 Chỗ 230.000đ 320.000đ +10.000đ
7 Chỗ 260.000đ 340.000đ +13.000đ

(*) Cước phụ trội được áp dụng từ km thứ 28 trở đi.


BẢNG GIÁ THEO HẠNG XE TUYẾN THƯỜNG

(Giá chưa bao gồm phí cầu phà, bến bãi)

Số km Xe 4 Chỗ Xe 5 Chỗ Xe 7 Chỗ
≤ 20 km 9.500 12.000 13.000
21 - 49 km 8.500 10.000 12.000
≥ 50 km 8.000 9.000 10.000

(**) Đơn vị tính đ/km, đã bao gồm VAT